Laxå kommun

Det förändrade omvärldsläget

Med anledning av Rysslands invasion av Ukraina kan både barn och vuxna känna oro. Här hittar du information från svenska myndigheter.

Laxå kommun har skapat en sida där vi kommer att publicera nyheter vid behov.

Samlad information om invasionen av Ukraina från våra myndigheter på krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Det finns ett eget ansvar att ta till sig den information som finns till hands.

msb.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns mycket information samlad.

Beskrivning av MSB:
”Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, är en statlig myndighet. MSB har ansvar för att stödja samhällets beredskap för olyckor, kriser och civilt försvar.”

Nedan finns även en liten samling av information, där du dessutom kan klicka dig vidare:
Kriget i Ukraina - Krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Att prata med barn

Många barn kan känna oro och rädsla när de ser vad som händer på nyheterna och på sociala medier.

På länsstyrelsen kan du läsa mer om hur du bemöter barns oro vid kriser Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Broshyren Om krisen eller kriget kommer:

Läs broschyren Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frågor och svar om skyddsrum

Sidan uppdateras regelbundet med ny information. Vi kompletterar även med nedanstående information.

MSB får mycket information och gör ändringar i skyddsrumsregistret dagligen.
MSBs karta uppdateras just nu varje dag.

Det är fastighetsägarens ansvar att informera och/eller söka information om skyddsrum som de äger. Det är inte enbart Laxå kommun (AB Laxåhem och Laxå Kommunfastigheter AB) som har skyddsrum i sina fastigheter, det finns även privata aktörer som har skyddsrum i sina lokaler. Inventering pågår, men det ligger även ett stort ansvar på de privata fastighetsägarna att ha koll på detta.

Bara i Laxå Hems och Laxå Kommunfastigheters bestånd finns 2248 platser. Dessa är besiktigade och kan iordningställas inom två dygn.
Inventering med övriga inventeras löpande.

Det är inte aktuellt att ställa i ordning skyddsrum nu. Det är något som sker först ifall regeringen fattar beslut om höjd beredskap.

Det är viktigt att veta att skyddsrum är bara ett av flera sätt att skydda befolkningen vid fara under höjd beredskap, andra är till exempel utrymning. Det finns också andra möjligheter att söka skydd, till exempel i förstärkta byggnader, i en källare, tunnel med mera.

Runt om i Sverige finns ett stort antal skyddsrum som ska skydda befolkningen vid krig. I fredstid får skyddsrummen användas till annat, men de ska kunna iordningställas inom två dygn.

När ett skyddsrum är klart att användas ska det finnas vatten upptappat i kärl, värme, ventilation och toalettmöjligheter. I en krigssituation får du vara beredd på att det kan vara avbrott i exempelvis vatten-, el- och värmeförsörjningen till skyddsrummet. Mat och exempelvis hygienprodukter finns inte i skyddsrummen. Det behöver du ta med själv

Bra att veta om skyddsrum (msb.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Flyktingsituationen i Ukraina

Integrations- och arbetsmarknadsenheten har en god beredskap avseende ett ökat flyktingmottagande. Förra veckan meddelade EU-kommissionen att det så kallade Massflyktingdirektivet träder i kraft som gör det möjligt för ukrainska flyktingar att få tillfälligt uppehållstillstånd i Sverige. Ukrainska medborgare är fria att röra sig hur de vill i Europa och ordna med egna boenden, men det är viktigt att de som söker sig till Sverige (och Laxå) och inte har ett ordnat boende tar kontakt med Migrationsverket. Detta för att Migrationsverket kan samordna bosättning i deras upphandlade boenden över hela Sverige. På så sätt blir det en bra samordning, en spridning över landet och det ger möjlighet för kommunerna att ordna med ett gott mottagande i samverkan med Migrationsverket.

Sidansvarig: Anna Eriksson

Uppdaterad av: Charlotte Nilsson