Laxå kommun

Tillkännagivande kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige i Laxå sammanträder onsdagen den
22 juni, klockan 17.30 på Kunskapens hus, Laxå.

Fullständig föredragningslista finns på kommunens digitala
anslagstavla. Där finns även kommunens årsredovining publicerad. Årsredovisningen ska behandlas på detta sammanträde.

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga.

Välkomna!

Arne Augustsson
ordförande

Sidansvarig: Anna Eriksson

Uppdaterad av: Ann-Britt Lindahl