Laxå kommun

Pressmeddelande - Satsning för att öka andelen behöriga lärare i Laxå

Andelen behöriga lärare har varierat mycket under senare år i Laxå kommun. Under läsåret 2019/20 hade Laxå kommun en mycket kraftig ökning av behöriga lärare, upp till 89,4 %. Vid den senaste mätningen nu i mars 2022 hade denna siffra sjunkit till 59,4 % gällande årsarbetare, men 80,5 % om vi talar om antalet personer (lärare).

 • Under 2021 påbörjade Laxå kommun ett arbete om kompetensväxling för att höja andelen behöriga lärare långsiktigt, säger Bo Rudolfsson, kommunstyrelsens ordförande i Laxå kommun.
  Vi har dock några lärare som fick fast anställning mellan år
  2000–2014 fast de var obehöriga, de är fortfarande fast anställda och vi försöker få flera av dem att studera för att bli behöriga.
 • Många av våra lärare har behörigheter inom vissa ämnen eller områden, men på grund av bristen på legitimerade lärare, både i regionen och i landet, så innebär detta att en lärare som har behörighet i ett visst ämnen, t.ex. svenska måste ibland också undervisa i t.ex. matematik fast behörigheten saknas, säger Ivonny Falk, ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Andelen legitimerade lärare i förskoleklass i Laxå kommun är fortfarande 100 procent. Andelen behöriga lärare inom fritidshemmen har ökat från 45 % till 58 %. Inför förskolan är andelen behöriga lärare 47 %, medan rikssnittet är 44-45 %.

 • Vi är glada och positiva till att vi lyckats hålla 100 % inom förskoleklass, och ökat andelen både inom fritidshemmen och förskolan, säger Ivonny Falk, ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

  Kontaktpersoner:
  Ivonny Falk (KD)
  Barn- och utbildningsnämndens ordförande
  0584-47 32 25

  Katarina Holmsten
  skolchef Laxå kommun
  0584-47 33 83

  Bo Rudolfsson (KD)
  kommunstyrelsens ordförande
  0584-47 31 24

Sidansvarig: Ann-Britt Lindahl

Uppdaterad av: Ann-Britt Lindahl