Laxå kommun

Var med och påverka kommunens framtid!

Arbete pågår med Laxå kommuns översiktsplan för perioden 2025-2040. Nu behöver vi få dina åsikter, synpunkter och idéer. 

Var med och påverka kommunens framtid

 

Var är de bästa platserna för framtida bostadsbebyggelse? Var är de bästa platserna för etablering av industri, handel med mera? Vad anser du behövs för att ännu fler ska nyttja den ortsnära naturen för rekreation och friluftsliv? 

Det finns en enkät för respektive ort: Hasselfors, Laxå, Röfors, Finnerödja och Sannerud. Om du vill kan du svara på två eller flera enkäter. Du som bor och verkar på landsbygden svarar i den ortsenkät som du känner tillhörighet till. 

Gå in på laxa.se/2040 och lämna dina åsikter, synpunkter och idéer! Du svarar anonymt.

Tack på förhand för ditt engagemang!

Här kan du läsa om arbetsprocessen för den nya översiktsplanen.

Sidansvarig: Hans Traav

Uppdaterad av: Arash Vahdati