Laxå kommun
Laxå kommun

Särskilt boende

Särskilt boende är en boendeform som är speciellt anpassad för äldre personer med stora omvårdnadsbehov.

Ett av social- och omsorgsnämndens mål är att äldre personer, så länge som möjligt, ska kunna bo kvar i sitt hem. För de som trots olika former av vård och stöd inte klarar av detta, kan särskilt boende vara ett alternativ.

Vård och omsorg i särskilt boende är alltid behovsprövat, och utgår från den enskildes individuella behov. Ansökan görs till biståndshandläggarna som ansvarar för utredning, bedömning och beslut. Rätten till att få flytta till ett särskilt boende innebär inte någon egentlig rätt att få välja boende. Däremot tar biståndshandläggaren hänsyn till önskemål, vilka tillgodoses i möjligaste mån.

I Laxå kommun finns särskilt boende på Ramundergården, Tivedsgården och Edegården.

Sidansvarig: Maria Löfving

Uppdaterad av: Maria Löfving 2019-10-15 11.57

Edegårdens entré

Edegårdens entré

Kontaktuppgifter

Postadress
Laxå kommun
Biståndshandläggare
695 80  Laxå
Tfn: 0584-47 31 00 (växeln)

För fler kontaktuppgifter, se vänsterspalten.