Laxå kommun
Laxå kommun

Korttidsvård - Gläntan

Korttidsvård kan du få om du periodvis behöver mer stöd, än vad kommunen kan erbjuda dig i ditt hem. Korttidsvården beviljas för en kortare avgränsad tid, oftast två veckors tid, undantaget om det handlar om vård i livets slutskede.

Du kan ansöka om en korttidsplats hos biståndshandläggaren i kommunen. Behovet utreds och bedöms enligt socialtjänstlagen.

Korttidsvård kan beviljas:

  • vid palliativ vård,
  • som avlastningsvård för anhöriga,
  • som växelvård,
  • i väntan på annat boende,
  • vid utskrivning från sjukhuset om man inte kan gå direkt hem till sin bostad.

Korttidsvården utförs oftast på korttidsboendet Gläntan i Laxå, som har åtta till tio platser. Om man har en demenssjukdom kan man istället få sin korttidsvård på demensboendet Solhöjden. Ibland kan även korttidsvården erbjudas i särskild lägenhet på Björkhagens serviceboende, eller på annat särskilt boende som Ramundergården, Tivedsgården eller Edegården.

I samband med beslutet om korttidsvård, görs en genomförandeplan för korttidsvården. Genomförandeplanen innehåller uppgifter om målet med korttidsvården, och vilka insatser som ska genomföras för att nå målet. Planering för utskrivning till eget boende, påbörjas redan i den inledande planen.

Sidansvarig: Maria Löfving

Uppdaterad av: Anna Eriksson 2019-07-13 15.39

Gläntan

Gläntan

Kontaktuppgifter

Postadress
Laxå kommun
Gläntan
695 80 Laxå
Tfn: 0584-47 31 00 (växeln)

Besöksadress
Gamla Tivägen, Laxå
Ingång via vårdcentralens entré.
Tfn: 0584-47 32 89

Besökstider Gläntan:
kl 13.30-19.00 alla dagar

Enhetschef
Anne Makkonen
Tfn:0584-47 32 92

Sjuksköterska
Tfn: 0584-47 32 97

Arbetsterapeuter
Tfn: 0584-47 32 90
Tfn: 0584-47 32 98
Tfn: 0584-47 32 69
Tfn: 0584-47 32 80

Biståndshandläggare
Paula Kihlberg
Tfn: 0584-47 32 66

Vakant
Tfn: 0584-47 32 63

Telefontid biståndshandläggare
Vardagar kl. 8.30-9.30