Laxå kommun

Träffpunkt 18

Med träffpunkt 18 vill vi:
* Skapa en mötesplats.
* Informera om och anordna olika sociala aktiviteter.
* Erbjuda punktinsatser - till exempel följeslagare vid enstaka tillfällen.
* Starta grupper och cirklar utifrån deltagarnas olika önskemål.
* Skapa kontakter mellan frivilliga och personer som är socialt isolerade.

I lokalen har PRO och andra organisationer olika aktiviteter. Lokalen är också mötesplats för kommunens anhörigvårdare.

Syftet med träffpunkt 18 är:
* Att motverka social isolering.
* Samordna aktiviteter och verksamhet.
* Organisera frivilliginsatser.

Träffpunkt 18 är från början ett samarbete mellan Laxå-Röfors PRO, Svenska kyrkan, Röda Korset och Laxå kommun. Även andra föreningar och organisationer är välkomna att bidra med frivilliginsatser och aktiviteter i olika former.

Träffpunktens insatser vänder sig främst till äldre, men även till funktionshindrade.

Sidansvarig: Annette Gustafsson

Uppdaterad av: Jan-Åke Karlsson

Frivilligcentralen

Kontaktuppgifter

Postadress:
Laxå kommun
Träffpunkt 18
695 80  Laxå

Besöksadress:
Postgatan 18, Laxå
Tfn: 0584-47 33 98
Tfn: 0584-47 31 00 (växeln)

Öppettider:
Måndag - onsdag, fredag
klockan 9.30-11.30
PRO-café torsdag kl. 9.30-11.30

Träffpunkt 18 och Laxå-Röfors PRO:
Tfn: 0584-47 33 98

Röda Korset:
Tfn: 0584-41 10 90

Svenska kyrkan:
Tfn: 0584-106 35