Translate

Translate

Kontakta oss

Kontakta oss

Finska

Finska

Laxå kommun

Bostadsanpassning

Du som har en bestående funktionsnedsättning kan söka bidrag för att anpassa din bostad. Bidraget är till för att du ska kunna bo kvar i din bostad och leva ett så självständigt liv som möjligt. Behovet av anpassning bedöms utifrån din funktionsnedsättning.

Du kan få bidrag för att anpassa bostadens fasta funktioner. Det gäller oavsett om du äger bostaden eller bor i hyres- eller bostadsrätt. Om du bor i hyres- eller bostadsrätt måste du ha fastighetsägarens medgivande.

Exempel på anpassning är

  • montering av ramper
  • automatisk dörröppning/stängning
  • särskild inredning och utrustning i kök samt i hygienutrymmen
  • installation av så kallade spistimer
  • borttagning av trösklar och breddning av dörrar
  • montering av ledstänger och stödhandtag

Varje ansökan bedöms individuellt och du behöver ett intyg från arbetsterapeut eller läkare som styrker behovet av anpassningsåtgärderna.

Bostadsanpassningshandläggare
Albin Mauritzon
Direkt: 0585-482 95
Växel: 0585-487 00

Postadress:
Laxå kommun
Bostadsanpassning
695 80  Laxå

Sidansvarig: Annette Gustafsson

Uppdaterad av: Annette Gustafsson