Translate

Translate

Kontakta oss

Kontakta oss

Finska

Finska

Laxå kommun

Insatser enligt LSS

Inom LSS finns det tio olika insatser som du kan ansöka om. Kontakta LSS-handläggaren för mer information eller om du vill ansöka om någon av nedanstående insatser. Klicka på Kontaktuppgifter för kontakt till LSS-handläggaren.

Personer som är i yrkesverksam ålder, saknar förvärvsarbete eller annan sysselsättning, har rätt till daglig verksamhet. Insatsen vänder sig enbart till personer som tillhör personkrets ett eller två.   

Rådgivning och annat personligt stöd

Personlig assistans

Ledsagarservice

Kontaktperson

Avlösarservice i hemmet

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet

Korttidstillsyn för skolungdom över
12 år

Boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn, ungdomar

Bostad med särskild service för vuxna

Daglig verksamhet

Kontaktuppgifter

Laxå kommun
LSS-verksamheten
695 80 Laxå
Tfn (växeln): 0584-47 31 00

Sidansvarig: Annette Gustafsson

Uppdaterad av: Annette Gustafsson