Translate

Translate

Kontakta oss

Kontakta oss

Finska

Finska

Laxå kommun

10. Daglig verksamhet

Personer som är i yrkesverksam ålder, saknar förvärvsarbete eller annan sysselsättning, har rätt till daglig verksamhet. Insatsen vänder sig enbart till personer som tillhör personkrets ett eller två.

Insatsen daglig verksamhet har som syfte att skapa en meningsfull sysselsättning som ska bidra till personlig utveckling, stimulans, gemenskap samt främja delaktighet i samhället. Verksamheten ska vara av habiliterande karaktär och ge miljöombyte, social gemenskap, självkänsla och självförtroende, samt skapa en trygg och glädjefull dag.

Daglig verksamhet sker i första hand i grupp, men möjlighet till individuellt anpassade arbetsuppgifter förekommer i grupperna. Verksamheten erbjuder ett varierat utbud av olika aktiviteter, från sinnesstimulering av upplevelsekaraktär till mer produktionsinriktade arbetsuppgifter.
Exempel på gruppinriktade aktiviteter kan vara träarbeten, målning, sopsortering, läsecirkel, bad, promenader, diverse legoarbeten, matlagning, besök i solrummet.

Det finns även vissa möjligheter till integrerad daglig verksamhet ute på öppna arbetsmarknaden, i företag eller i övrig kommunal/offentlig verksamhet.

Sidansvarig: Annette Gustafsson

Uppdaterad av: Annette Gustafsson