Translate

Translate

Kontakta oss

Kontakta oss

Finska

Finska

Laxå kommun

2. Personlig assistans

Insatsen riktar sig till de personer som är gravt funktionsnedsatta, och som behöver personlig och praktisk hjälp för att klara de vardagliga grundläggande behoven.

Enligt LSS är följande behov grundläggande:
hjälp med personlig hygien
hjälp med måltider
hjälp med av- och påklädning
hjälp att kommunicera
annan hjälp som förutsätter ingåendekunskaper om den funktionsnedsatta personen.

Sidansvarig: Annette Gustafsson

Uppdaterad av: Annette Gustafsson