Translate

Translate

Kontakta oss

Kontakta oss

Finska

Finska

Laxå kommun

9. Bostad med särskild service för vuxna

En, av kommunen, anvisad bostad. Detta kan vara i form av en gruppbostad, ett serviceboende eller en särskilt anpassad bostad.

Personer med funktionsnedsättningar har möjlighet till stöd i form av bostad med särskild service. Boendet ska vara utformat så att den som bor där, ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Stödet i boendet ges utifrån individens behov, och erbjuder närhet till personal dygnet runt om behov finns. Behovet prövas enligt gällande lagstiftning.

Laxå kommun har två gruppbostäder, Björkebo och Tallbacken. Båda boendena finns i Saltängsområdet, Laxå, och erbjuder boende till personer som beviljats insatsen bostad med särskild service i form av gruppbostad enligt LSS.

Björkebo
Gruppbostaden Björkebo finns i Saltängsområdet i Laxå. Björkebo erbjuder boende till personer, som beviljats insatsen bostad med särskild service i form av gruppbostad enligt LSS.

Gruppbostaden är i ett plan, och består av fem lägenheter med egen uteplats, en gemensamhetsdel samt personalutrymme. I boendet erbjuds integrerad daglig verksamhet, t.ex. i form av ADL-träning, promenader, social utevistelse, både sommar- och vintertid.

Varje person som bor här, har en egen fadder som hjälper och stöttar med exempelvis boka tider, personliga inköp, kontakt med god man samt att medverka vid upprättande av genomförandeplanen tillsammans med den boende. Gruppbostaden har bemanning dygnet runt.

Tallbacken
Gruppbostaden Tallbacken finns i Saltängsområdet. Tallbacken erbjuder boende till personer, som beviljats insatsen bostad med särskild service i form av gruppbostad enligt LSS.

Gruppbostaden är i ett plan och består av sex lägenheter med egen uteplats, en gemensamhetsdel samt personalutrymme. Ovanför gemensamhetsdelen finns en oinredd övervåning, med möjlighet för verksamhetsutveckling. I boendet erbjuds integrerad daglig verksamhet, t.ex. i form av ADL-träning, promenader, social utevistelse både sommar- och vintertid.

Varje person som bor här, har en egen fadder som hjälper och stöttar med exempelvis boka tider, personliga inköp, kontakt med god man samt att medverka vid upprättande av genomförandeplanen tillsammans med den boende. Gruppbostaden har bemanning dygnet runt.

Sidansvarig: Annette Gustafsson

Uppdaterad av: Annette Gustafsson