Translate

Translate

Kontakta oss

Kontakta oss

Finska

Finska

Laxå kommun
Bild på barn som dansar ringlek.

Barn och familj

En av socialtjänstens uppgifter är att ge barn och föräldrar stöd, och att tillsammans med föräldrar ge barnen en god uppväxt. Socialtjänsten samarbetar så långt det är möjligt med föräldrarna. Föräldrar kan få samtalsstöd i föräldrarollen.

Barn- och familjegruppen arbetar nätverksinriktat. Det vill säga att vi söker i första hand, resurser i barnets och familjens egen släkt och omgivning, eftersom det är människor som barnet har kvar även efter att socialtjänstens uppdrag är avslutat.

Familjecentralen

familjecentralen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan man få hjälp med samspel, och med anknytning mellan barn och föräldrar. Det kan t. ex. ske genom att stärka det som redan fungerar bra. Stöd från familjecentralen kan man få som bistånd från socialtjänsten, eller man kan söka upp dem själv.

Anmälan

Till socialtjänsten anmäler man om man misstänker att barn far illa. Anmälan av privatpersoner kan göras anonymt. Personer som arbetar inom t ex skola eller sjukvård måste göra anmälan till socialtjänsten och de måste också ange sitt namn.

Har du en oro över ett eller flera barn
Har du en oro gällande ett eller flera barns psykiska och/eller fysiska hälsa så kan du här via vår e-tjänst göra en orosanmälan till Socialtjänsten i laxå. Denna hanteras under kontorstid mellan 08:00 – 16:30 vardagar. Om din oro är av akut karaktär och inte kan avvakta till nästa vardag, så ombeds du kontakta socialjouren på telefonnummer 019-21 41 05 eller 112 vid akut fara

https://minasidor.laxa.se/orosanmalan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Samarbete med andra myndigheter

Socialtjänsten samarbetar med skola och andra som finns i barnets närhet.

Att leva tillsammans i en parrelation och i en familj innebär ibland svårigheter vid olika tidpunkter i livet. Då kan familjerådgivningen vara ett alternativ för att hitta en framkomlig väg. Familjerådgivning kan du få via Region Örebro län. Familjerådgivningen är fristående från socialtjänsten, och de som arbetar där har tystnadsplikt. Länk till familjerådgivningen hittar du i högerspalten.

Underhållsbidrag

Underhållsbidrag handläggs inte av kommunen, utan av Försäkringskassan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
Vid tvister mellan föräldrar kan tingsrätten begära yttrande eller utredning från socialtjänsten om vårdnad, boende och umgänge. I vissa fall kan de ge socialtjänsten i uppdrag att genomföra samarbetssamtal. Tingsrätten får då rapport om hur samtalen gått, det vill säga om föräldrarna kommit överens eller inte.

Kontaktuppgifter

Postadress:
Laxå kommun
Individ- och familjeomsorgen
695 80 Laxå

Besöksadress:
Postgatan 2-4
695 30 Laxå
Tfn (växeln): 0584-47 31 00

Barn- och ungdomscentrum
Tfn: 0586-664 41
Mån-fre: kl. 8.00-9.30
Mån-ons samt fre: kl. 13.00-14.00

BRIS
Barnens hjälptelefon: 116 111
Vuxentelefon: 077-150 50 50

Rädda barnens föräldratelefon
Tfn: 020-786 786


Sidansvarig: Annette Gustafsson

Uppdaterad av: Annette Gustafsson