Laxå kommun
Laxå kommun

Intresserad av att vara en resursperson?

Om du tror att du kan ge barn och ungdomar stöd på din fritid, kan du bli kontaktperson eller kontaktfamilj. Socialtjänsten gör då en utredning, där bland annat regsterutdrag ur polisens belastningsregister görs, innan du kan bli godkänd.

Ersättning kontaktperson, kontaktfamilj

Skattepliktigt arvode ges enligt riktlinjer från Sveriges kommuner och landsting (SKL). Skattefri omkostnadsersättning utbetalas också enligt riktlinjer från SKL. Mer information om ersättningar och villkor för kontaktfamilj och kontaktpersoner, hittar du här >> Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Familjehem

Familjehem tar emot barn och ungdomar på heltid, för att ge dem en god fostran. För att godkännas som familjehem görs djupintervjuer med de vuxna i familjen och registerutdrag från polistens belastningsregister begärs. Godkännandet av er som familjehem, beslutas av socialutskottet.

Ersättning familjehem

Skattepliktigt arvode betalas ut enligt riktlinjer från Sveriges kommuner och landsting (SKL). Även omkostnadsersättning betalas ut utifrån SKL:s riktlinjer. Mer information om ersättningar och villkor för familjehemsvård, hittar du här >> Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Välkommen med din ansökan!

Ansökningsformulär hittar du här.

Sidansvarig: Maria Löfving

Uppdaterad av: Maria Löfving

Kontaktuppgifter

Postadress:
Laxå kommun
Individ- och familjeomsorgen
695 80 Laxå

Besöksadress:
Postgatan 2-4
695 30 Laxå
Tfn (växeln): 0584-47 31 00

För fler kontaktuppgifter, se vänsterspalten.