Laxå kommun
Laxå kommun

Tillkännagivande av justerat protokoll, Laxå kommun

Tillkännagivande av justerat protokoll från Sydnärkes IT-nämnd, 2019-08-28

Protokoll är tillkännagivet 2019-xx-xx och finns förvarat på kommunhuste i Fjugesta.

Beslut som fattats och är överklagbara enligt 13 kap. 2-3 §§ kommunallagen kan överklagas till och med 2019-09-26.

Tillkännagivandet är publicerat 2019-09-04 - 2019-09-27.


Sidansvarig: Anna Eriksson

Uppdaterad av: Anna Eriksson 2019-09-03 16.27