Laxå kommun
Laxå kommun

Tillkännagivande av justerat protokoll, Laxå kommun

Tillkännagivande av justerat protokoll från Sydnärkes byggnämnd, 2019-09-05

Protokoll är tillkännagivet 2019-09-10 och finns förvarat på Rådhuset i Askersund.

Beslut som fattats och är överklagbara enligt 13 kap. 2-3 §§ kommunallagen kan överklagas till och med 2019-10-02.

Tillkännagivandet är publicerat 2019-09-10 - 2019-10-03.


Sidansvarig: Anna Eriksson

Uppdaterad av: Anna Eriksson 2019-09-10 13.50