Laxå kommun
Laxå kommun

Tillkännagivande av justerat protokoll, Laxå kommun

Tillkännagivande av justerat protokoll från Sydnärkes lönenämnd, 2019-09-11

Protokoll är tillkännagivet 2019-09-11 och finns förvarat på kansliet, stadshuset i Kumla .

Beslut som fattats och är överklagbara enligt 13 kap. 2-3 §§ kommunallagen kan överklagas till och med 2019-10-02.

Tillkännagivandet är publicerat 2019-09-11 - 2019-10-03.

 

Sidansvarig: Ann-Britt Lindahl

Uppdaterad av: Ann-Britt Lindahl 2019-09-12 11.53