Laxå kommun
Laxå kommun

Tillkännagivande av justerat protokoll, Laxå kommun

Tillkännagivande av justerat protokoll från kommunfullmäktige, 2019-09-11

Protokoll är tillkännagivet 2019-09-13 och finns förvarat på kommunkontoret.

Beslut som fattats och är överklagbara enligt 13 kap. 2-3 §§ kommunallagen kan överklagas till och med 2019-10-04.

Tillkännagivandet är publicerat 2019-09-13 - 2019-10-05.

Protokollen som är justerade hittar du på kommunens anslagstavla/protokoll.


Sidansvarig: Ann-Britt Lindahl

Uppdaterad av: Ann-Britt Lindahl 2019-09-13 09.33