Laxå kommun
Laxå kommun

Tillkännagivande av justerat protokoll, Laxå kommun

Tillkännagivande av justerat protokoll från Sydnärkes IT-nämnd, 2019-11-21

Protokoll är tillkännagivet 2019-12-03 och finns förvarat på kommuhuste i Fjugesta.

Beslut som fattats och är överklagbara enligt 13 kap. 2-3 §§ kommunallagen kan överklagas till och med 2019-12-27.

Tillkännagivandet är publicerat 2019-12-03 - 2019-12-28.

Protokollen som är justerade hittar du på kommunens anslagstavla/protokoll.


Sidansvarig: Anna Eriksson

Uppdaterad av: Anna Eriksson 2019-12-03 17.30