Laxå kommun
Laxå kommun

Tillkännagivande av justerat protokoll, Laxå kommun

Tillkännagivande av justerat protokoll från Sydnärkes byggnämnd,
2020-01-29

Protokoll är tillkännagivet 2020-02-03 och finns förvarat på Rådhuset i Askersund.

Beslut som fattats och är överklagbara enligt 13 kap. 2-3 §§ kommunallagen kan överklagas till och med 2020-02-26

Tillkännagivandet är publicerat 202020-02-03 - 2020-02-27.


Sidansvarig: Anna Eriksson

Uppdaterad av: Anna Eriksson 2020-02-03 13.13