Laxå kommun
Laxå kommun

Tillkännagivande av justerat protokoll, Laxå kommun

Tillkännagivande av justerat protokoll från Sydnärkes Överförmyndanämnd, 2020-02-12

Protokoll är tillkännagivet 2020-03-10 och finns förvarat på Kumla kommun.

Beslut som fattats och är överklagbara enligt 13 kap. 2-3 §§ kommunallagen kan överklagas till och med 2020-03-31.

Tillkännagivandet är publicerat 2020-03-10 - 2020-04-01.


Sidansvarig: Anna Eriksson

Uppdaterad av: Anna Eriksson 2020-03-10 17.28