Laxå kommun
Laxå kommun

Tillkännagivande av justerat protokoll, Laxå kommun

Tillkännagivande av justerat protokoll från Taxe- och avgiftsnämnden 2020-02-26

Protokoll är tillkännagivet 2020-03-25 och finns förvarat på kommunkontoret i Hallsberg.

Beslut som fattats och är överklagbara enligt 13 kap. 2-3 §§ kommunallagen kan överklagas till och med 2020-04-15

Tillkännagivandet är publicerat 2020-03-25 - 2020-04-16.


Sidansvarig: Anna Eriksson

Uppdaterad av: Anna Eriksson 2020-03-25 14.39