Laxå kommun
Laxå kommun

Tillkännagivande av justerat protokoll, Laxå kommun

Tillkännagivande av justerat protokoll från social- och omsorgsnämnden, 2020-04-28

Protokoll är tillkännagivet 2020-04-28 och finns förvarat på kommunkontoret.

Beslut som fattats och är överklagbara enligt 13 kap. 2-3 §§ kommunallagen kan överklagas till och med 2020-05-20.

Tillkännagivandet är publicerat 2020-04-28 - 2020-05-21.

Protokollen som är justerade hittar du på kommunens anslagstavla/protokoll.


Sidansvarig: Maria Löfving

Uppdaterad av: Maria Löfving 2020-05-05 11.03