Laxå kommun
Laxå kommun

Tillkännagivande av justerat protokoll, Laxå kommun

Tillkännagivande av justerat protokoll från Sydnärkes byggnämnd, 2020-07-21

Protokoll är tillkännagivet 2020-07-21 och finns förvarat på kommunkontoret.

Beslut som fattats och är överklagbara enligt 13 kap. 2-3 §§ kommunallagen kan överklagas till och med 2020-08-12.

Tillkännagivandet är publicerat 2020-07-21 - 2020-08-13.

Protokollen som är justerade hittar du på kommunens anslagstavla/protokoll.


Sidansvarig: Maria Löfving

Uppdaterad av: Maria Löfving 2020-07-21 13.55