Laxå kommun
Laxå kommun

Tillkännagivande av justerat protokoll, Laxå kommun

Tillkännagivande av justerat protokoll från barn- och utbildningsnämnden, 2020-08-31

Protokoll är tillkännagivet 2020-09-01 och finns förvarat på kommunkontoret.

Beslut som fattats och är överklagbara enligt 13 kap. 2-3 §§ kommunallagen kan överklagas till och med 2020-09-23.

Tillkännagivandet är publicerat 2020-09-01 - 2020-09-23.

Protokollen som är justerade hittar du på kommunens anslagstavla/protokoll.


Sidansvarig: Ann-Britt Lindahl

Uppdaterad av: Ann-Britt Lindahl 2020-09-01 16.33