Laxå kommun
Laxå kommun

Tillkännagivande av justerat protokoll, Laxå kommun

Tillkännagivande av justerat protokoll från kommunstyrelsen, 2020-09-02

Protokoll är tillkännagivet 2020-09-03 och finns förvarat på kommunkontoret.

Beslut som fattats och är överklagbara enligt 13 kap. 2-3 §§ kommunallagen kan överklagas till och med 2020-09-24.

Tillkännagivandet är publicerat 2020-09-03 - 2020-09-25.

Protokollen som är justerade hittar du på kommunens anslagstavla/protokoll.


Sidansvarig: Anna Eriksson

Uppdaterad av: Anna Eriksson 2020-09-03 12.12