Laxå kommun
Laxå kommun

Tillkännagivande av justerat protokoll, Laxå kommun

Tillkännagivande av justerat protokoll från Sydnärkes miljönämnd, 2020-09-07

Protokoll är tillkännagivet 2020-09-08 och finns förvarat på kommunkontoret.

Beslut som fattats och är överklagbara enligt 13 kap. 2-3 §§ kommunallagen kan överklagas till och med 2020-09-30.

Tillkännagivandet är publicerat 2020-09-08 - 2020-10-01.

Protokollen som är justerade hittar du på kommunens anslagstavla/protokoll.


Sidansvarig: Gabriella Svahn

Uppdaterad av: Gabriella Svahn 2020-09-08 13.46