Laxå kommun
Laxå kommun

Tillkännagivande av justerat protokoll, Laxå kommun

Tillkännagivande av justerat protokoll från gemensamma nämnden för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice, 2020-08-26

Protokoll är tillkännagivet 2020-09-10 och finns förvarat på Regionkansliet, Örebro.

Beslut som fattats och är överklagbara enligt 13 kap. 2-3 §§ kommunallagen kan överklagas till och med 2020-10-02.

Tillkännagivandet är publicerat 2020-09-10 - 2020-10-02.

 

Sidansvarig: Anna Eriksson

Uppdaterad av: Anna Eriksson 2020-09-10 15.43