Laxå kommun
Laxå kommun

Tillkännagivande av justerat protokoll, Laxå kommun

Tillkännagivande av justerat protokoll från Sydnärkes lönenämnd, 2020-12-09

Protokoll är tillkännagivet 2021-01-08 och finns förvarat på Statshuset i Kumla.

Beslut som fattats och är överklagbara enligt 13 kap. 2-3 §§ kommunallagen kan överklagas till och med 2021-01-29.

Tillkännagivandet är publicerat 2021-01-08 - 2021-01-30.

 

Sidansvarig: Anna Eriksson

Uppdaterad av: Anna Eriksson