Laxå kommun
Laxå kommun

Tillkännagivande av justerat protokoll, Laxå kommun

Tillkännagivande av justerat protokoll från barn- och utbildningsnämnden, 2021-02-22

Protokoll är tillkännagivet 2021-02-23 och finns förvarat på kommunkontoret.

Beslut som fattats och är överklagbara enligt 13 kap. 2-3 §§ kommunallagen kan överklagas till och med 2021-03-17.

Tillkännagivandet är publicerat 2021-02-23 - 2021-03-18.

Protokollen som är justerade hittar du på kommunens anslagstavla/protokoll.


Sidansvarig: Ann-Britt Lindahl

Uppdaterad av: Ann-Britt Lindahl