Laxå kommun
Laxå kommun

Tillkännagivande av justerat protokoll, Laxå kommun

Tillkännagivande av justerat protokoll från Sydnärkes överförmyndarnämnd, 20121-03-24

Protokoll är tillkännagivet 2021-04-06 och finns förvarat på kommunkontoret.

Beslut som fattats och är överklagbara enligt 13 kap. 2-3 §§ kommunallagen kan överklagas till och med 2021-04-27.

Tillkännagivandet är publicerat 2021-04-06 - 2021-04-28.


Sidansvarig: Anna Eriksson

Uppdaterad av: Anna Eriksson