Laxå kommun
Laxå kommun

Tillkännagivande av justerat protokoll, Laxå kommun

Tillkännagivande av justerat protokoll från Sydnärkes byggnämnd, 2021-06-03

Protokoll är tillkännagivet 2021-06-08 och finns förvarat på rådhuste i Askersund.

Beslut som fattats och är överklagbara enligt 13 kap. 2-3 §§ kommunallagen kan överklagas till och med 202021-06-30.

Tillkännagivandet är publicerat 2021-06-08 - 2021-07-01.


Sidansvarig: Anna Eriksson

Uppdaterad av: Anna Eriksson