Laxå kommun
Laxå kommun

Tillkännagivande av justerat protokoll, Laxå kommun

Tillkännagivande av justerat protokoll från Sydnärke byggnämnd, 2021-08-26

Protokoll är tillkännagivet 2021-09-01 och finns förvarat på Rådhuset, Askersund.

Beslut som fattats och är överklagbara enligt 13 kap. 2-3 §§ kommunallagen kan överklagas till och med 2021-09-23.

Tillkännagivandet är publicerat 2021-09-01 - 2021-09-24.


Sidansvarig: Anna Eriksson

Uppdaterad av: Anna Eriksson