Laxå kommun
Laxå kommun

Tillkännagivande av justerat protokoll, Laxå kommun

Tillkännagivande av justerat protokoll från Gemensam nämnd för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice, 2021-08-26

Protokoll är tillkännagivet 2021-09-13 och finns förvarat på Regionkansliet i Örebro.

Beslut som fattats och är överklagbara enligt 13 kap. 2-3 §§ kommunallagen kan överklagas till och med 2021-10-05.

Tillkännagivandet är publicerat 2021-09-13 - 2021-10-05.


Sidansvarig: Anna Eriksson

Uppdaterad av: Anna Eriksson