Laxå kommun
Laxå kommun

Tillkännagivande av justerat protokoll, Laxå kommun

Tillkännagivande av justerat protokoll från social- och omsorgsnämnden, 2021-10-05

Protokoll är tillkännagivet 2021-10-05 och finns förvarat på kommunkontoret.

Beslut som fattats och är överklagbara enligt 13 kap. 2-3 §§ kommunallagen kan överklagas till och med 2021-10-27.

Tillkännagivandet är publicerat 2021-10-05 - 2021-10-28.

Protokollen som är justerade hittar du på kommunens anslagstavla/protokoll.


Sidansvarig: Maria Löfving

Uppdaterad av: Maria Löfving