Laxå kommun
Laxå kommun

Tillkännagivande av justerat protokoll, Laxå kommun

Tillkännagivande av justerat protokoll från Sydnärkes lönenämnd, 2021-09-15

Protokoll är tillkännagivet 2021-10-06 och finns förvarat på Kumla kommun.

Beslut som fattats och är överklagbara enligt 13 kap. 2-3 §§ kommunallagen kan överklagas till och med 2021-10-27.

Tillkännagivandet är publicerat 2021-10-06 - 2021-10-28.


Sidansvarig: Anna Eriksson

Uppdaterad av: Anna Eriksson