Laxå kommun
Laxå kommun

Tillkännagivande av justerat protokoll, Laxå kommun

Tillkännagivande av justerat protokoll från Sydnärkes byggnämnd, 2021-10-07

Protokoll är tillkännagivet 2021-10-12 och finns förvarat på Rådhuset i Askersund.

Beslut som fattats och är överklagbara enligt 13 kap. 2-3 §§ kommunallagen kan överklagas till och med 2021-11-03.

Tillkännagivandet är publicerat 2021-10-12 - 2021-11-04.


Sidansvarig: Anna Eriksson

Uppdaterad av: Anna Eriksson