Laxå kommun
Laxå kommun

Tillkännagivande av justerat protokoll, Laxå kommun

Tillkännagivande av justerat protokoll från kommunstyrelsen, 2022-01-04

Protokoll är tillkännagivet 2022-01-10 och finns förvarat på kommunkontoret.

Beslut som fattats och är överklagbara enligt 13 kap. 2-3 §§ kommunallagen kan överklagas till och med 2022-01-31.

Tillkännagivandet är publicerat 2022-01-10 - 2022-02-01.

Protokollen som är justerade hittar du på kommunens anslagstavla/protokoll.


Sidansvarig: Anna Eriksson

Uppdaterad av: Anna Eriksson