Laxå kommun

Tillkännagivande av justerat protokoll, Laxå kommun

Tillkännagivande av justerat protokoll från Sydnärke byggnämnd, 2022-06-02

Protokoll är tillkännagivet 2022-06-07 och finns förvarat på Rådhuset Askersund.

Beslut som fattats och är överklagbara enligt 13 kap. 2-3 §§ kommunallagen kan överklagas till och med 2022-06-28.

Tillkännagivandet är publicerat 2022-06-07 - 2022-06-29.

Sidansvarig: Anna Eriksson

Uppdaterad av: Anna Eriksson