Laxå kommun

Tillkännagivande av justerat protokoll, Laxå kommun

Tillkännagivande av justerat protokoll från kommunfullmäktige, 2022-06-22

Protokoll är tillkännagivet 2022-06-23 och finns förvarat på kommunkontoret.

Beslut som fattats och är överklagbara enligt 13 kap. 2-3 §§ kommunallagen kan överklagas till och med 2022-07-14.

Tillkännagivandet är publicerat 2022-06-23 - 2022-07-15.

Protokollen som är justerade hittar du på kommunens anslagstavla/protokoll.


Sidansvarig: Anna Eriksson

Uppdaterad av: Anna Eriksson