Laxå kommun

Tillkännagivande av justerat protokoll, Laxå kommun

Tillkännagivande av justerat protokoll från kultur- och fritidsnämnden, 2023-03-02

Protokoll är tillkännagivet 2023-03-06 och finns förvarat på kommunkontoret.

Beslut som fattats och är överklagbara enligt 13 kap. 2-3 §§ kommunallagen kan överklagas till och med 2023-03-28.

Tillkännagivandet är publicerat 2023-03-06 - 2023-03-29.

Protokollen som är justerade hittar du på kommunens anslagstavla/protokoll.


Sidansvarig: Ann-Britt Lindahl

Uppdaterad av: Ann-Britt Lindahl