Laxå kommun

Tillkännagivande av justerat protokoll, Laxå kommun

Tillkännagivande av justerat protokoll från Sydnärkes IT-nämnd, 2023-03-10

Protokoll är tillkännagivet 2023-03-17 och finns förvarat på Fjugesta kommunkontor.

Beslut som fattats och är överklagbara enligt 13 kap. 2-3 §§ kommunallagen kan överklagas till och med 2023-04-07.

Tillkännagivandet är publicerat 2023-03-17 - 2023-04-08.


Sidansvarig: Anna Eriksson

Uppdaterad av: Anna Eriksson