Translate

Translate

Kontakta oss

Kontakta oss

Finska

Finska

Laxå kommun

Tillkännagivande av justerat protokoll, Laxå kommun

Tillkännagivande av justerat protokoll från Sydnärkes lönenämnd, 2023-05-10

Protokoll är tillkännagivet 2023-05-22 och finns förvarat på stadshuset i Kumla.

Beslut som fattats och är överklagbara enligt 13 kap. 2-3 §§ kommunallagen kan överklagas till och med 2023-06-12.

Tillkännagivandet är publicerat 2023-05-22 - 2023-06-13.


Sidansvarig: Anna Eriksson

Uppdaterad av: Anna Eriksson