Translate

Translate

Kontakta oss

Kontakta oss

Finska

Finska

Laxå kommun

Tillkännagivande av justerat protokoll, Laxå kommun

Tillkännagivande av justerat protokoll från kommunfullmäktige, 2023-05-24

Protokoll är tillkännagivet 2023-05-25 och finns förvarat på kommunkontoret.

Beslut som fattats och är överklagbara enligt 13 kap. 2-3 §§ kommunallagen kan överklagas till och med 2023-06-15.

Tillkännagivandet är publicerat 2023-05-25 - 2023-06-16.

Protokollen som är justerade hittar du på kommunens anslagstavla/protokoll.


Sidansvarig: Anna Eriksson

Uppdaterad av: Anna Eriksson