Translate

Translate

Kontakta oss

Kontakta oss

Finska

Finska

Laxå kommun

Tillkännagivande av justerat protokoll, Laxå kommun

Tillkännagivande av justerat protokoll från kommunstyrelsen, 2023-09-05

Protokoll är tillkännagivet 2023-09-06 och finns förvarat på kommunkontoret.

Beslut som fattats och är överklagbara enligt 13 kap. 2-3 §§ kommunallagen kan överklagas till och med 2023-09-27.

Tillkännagivandet är publicerat 2023-09-06 - 2023-09-28.

Protokollen som är justerade hittar du på kommunens anslagstavla/protokoll.


Sidansvarig: Anna Eriksson

Uppdaterad av: Anna Eriksson