Translate

Translate

Kontakta oss

Kontakta oss

Finska

Finska

Laxå kommun

Tillkännagivande av justerat protokoll, Laxå kommun

Tillkännagivande av justerat protokoll från kommunstyrelsen, 2024-06-04

Protokoll är tillkännagivet 2024-06-05 och finns förvarat på kommunkontoret.

Beslut som fattats och är överklagbara enligt 13 kap. 2-3 §§ kommunallagen kan överklagas till och med 2026-26.

Tillkännagivandet är publicerat 2024-06-05 - 2024-06-27.

Protokollen som är justerade hittar du på kommunens anslagstavla/protokoll.


Sidansvarig: Anna Eriksson

Uppdaterad av: Anna Eriksson