Laxå kommun
Laxå kommun

Vård och omsorg

Vi människor kan behöva hjälp och stöd av olika slag. Det kan gälla hela livet eller bara vid något tillfälle. Här under rubrikerna till vänster, finns information om vad kommunen kan ge för stöd. Det kan bland annat handla om stöd för familjer och ungdomar, stöd för personer med funktionsnedsättning, försörjningsstöd, hemtjänst och äldreboende.

Synpunkter och klagomål

Om du har synpunkter på något inom vård och omsorg, vill vi gärna få veta det. Här finns mer information och formuläret.

Här hittar du mer information om vad som händer med din synpunkt eller klagomål.PDF

Akut stöd, socialjour och beredskap

Socialtjänsten har alltid personal i beredskap för akuta händelser. Det kan t. ex. vara då någon blivit utsatt för våld och behöver stöd från socialtjänsten, saknar tak över huvudet eller om ett akut omhändertagande behöver ske. Mer information om akut hjälp hittar du här.

Brottsofferjouren Sydnärke

Behöver du hjälp i form av stödsamtal, kontakter med myndigheter, stöd inför rättegång eller hänvisning för att få sakkunnig hjälp eller hjälp med att söka brottsskadeersättning från försäkringsbolag eller brottsoffermyndigheten? Kontakta då brottsofferjouren,
tfn: 0200-21 20 19

Kvinnofridslinjen

Kvinnofridslinjen (020-50 50 50) är en nationell stödtelefon för dig som utsatts för hot och våld. Linjen har öppet dygnet runt och du ringer anonymt och gratis oavsett var du bor i Sverige. Ditt samtal syns inte på telefonräkningen.
Till kvinnofridslinjen kan du ringa om du vill prata med någon om dina upplevelser eller om det är något du vill fråga om.

Patientnämnden

Patientnämnden i Region Örebro län ansvarar, genom avtal, för patientnämndsverksamheten i länets samtliga kommuner.

Grunden i patientnämndes uppdrag är, att utifrån inkomna synpunkter och klagomål, stödja och hjälpa patienter, bidra till kvalitetsutveckling och hög patientsäkerhet. För att patientnämnden på bästa sätt ska kunna utföra sitt uppdrag är det förstås av vikt att den som har synpunkter eller klagomål, känner till möjligheten att vända sig till nämnden. Mer information finns här >>länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidansvarig: Maria Löfving

Uppdaterad av: Maria Löfving 2019-07-01 10.24

Kontaktuppgifter

Postadress:
Laxå kommun
Vård och omsorg
695 80 Laxå

Besöksadress:
Postgatan 2-4, Laxå
Tfn (växeln): 0584-47 31 00

Social- och omsorgsnämndens ordförande:
Anette Schön (KD)
Tfn: 0584-47 32 78

Nämndsekreterare:
Maria Löfving
Tfn: 0584-47 31 76

Controller:
Jan Hallemark
Tfn: 0584-47 32 34

Socialchef:
Madelene Maxe
Tfn: 0584-47 32 43

IFO-chef
Pierre Sahlin
Tfn: 0584-47 31 31

MAS - Medicinskt ansvarig sjuksköterska:
Ann-Christine Andersson-Leeman
Tfn: 0586-481 34

MAR - Medicinskt ansvarig för rehabilitering:
Katarina Olsson
Tfn: 0586-620 59