Laxå kommun
Laxå kommun

Äldreomsorg

Äldreomsorgen i Laxå kommun består av hemvård samt olika slags boenden. Det finns särskilda boenden, demensboenden, serviceboende samt korttidsvård.

Du som är äldre, eller handikappad, har rätt att ansöka om hjälp, om du inte själv eller på annat sätt kan tillgodose dina behov för att uppnå skälig levnadsnivå. Hjälpen inom äldreomsorgen är alltid behovsprövat, och utgår från den enskildes individuella behov och diagnos.
 
Biståndshandläggare utreder och beslutar om insatserna, och dess omfattning. Dina behov avgör rätten till hjälp, och behovet styrs av vad du klarar och inte klarar i din vardag. Kontaktuppgifter och telefontider till biståndshandläggarna i kommunen, hittar du till höger på den här sidan.
 
Mer information om vad du kan få hjälp och stöd med, hittar du här.

Sidansvarig: Maria Löfving

Uppdaterad av: Maria Löfving 2018-07-02 11.15

Kontaktuppgifter

Postadress:
Laxå kommun
Äldreomsorgen
695 80  Laxå
Tfn: 0584-47 31 00 (växeln)

Områdeschef för äldreomsorgen i Laxå kommun
Björn Sundström
Tfn: 0584 - 47 32 28

Enhetschef Edegården, Tivedsgården samt hemtjänsten i Finnerödja, Tived och Hasselfors
Anne-Lie Widén
Tfn: 0584-47 32 26

Enhetschef hälso- och sjukvård, samt Solhöjden och Gläntan

Anne Makkonen
Tfn: 0584-47 32 92

Enhetschef hemtjänsten på Björkhagen, Laxå city, söder
Salina Strömbäck
Tfn: 0584-47 32 94

Enhetschef Ramundergården
Maria Ahlström
Tfn: 0584-47 31 90

Enhetschef öppen verksamhet
Berit Persson
Tfn: 0584-47 32 52

MAS - Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Ann-Christine Andersson-Leeman
Tfn: 0586-481 34

MAR - Medicinskt ansvarig för rehabilitering

Katarina Olsson
Tfn: 0586-620 59

Demenssköterska
Carina Axelsson
Tfn: 0584-47 31 20

Biståndshandläggare
Paula Kihlberg
Tfn: 0584-47 32 66

Biståndshandläggare
Kia Andersson-Kvist
Tfn: 0584-47 32 63

Telefontid biståndshandläggare
Vardagar kl. 8.30-9.30