Laxå kommun
Laxå kommun

Demensboenden

Boende för personer med klarlagd demensdiagnos, finns på Ramundergården och Solhöjden.

Vård och omsorg i demensboende är alltid behovsprövat, och utgår från den enskildes individuella behov och diagnos. Ansökan görs till biståndshandläggarna som ansvarar för utredning, bedömning och beslut.

Rätten till att få flytta till ett demensboende innebär inte någon egentlig rätt att välja boende. Däremot tar biståndshandläggaren hänsyn till önskemål, vilka tillgodoses i möjligaste mån.

Sidansvarig: Maria Löfving

Uppdaterad av: Anna Eriksson 2019-07-13 15.36

Ramundergården

Kontaktuppgifter

Postadress
Laxå kommun
Biståndshandläggare
695 80  Laxå
Tfn: 0584-47 31 00 (växeln)

Besöksadress biståndshandläggare
Postgatan 2-4 Laxå

Demenssköterska
Carina Axelsson
Tfn: 0584-47 31 20

Biståndshandläggare
Paula Kihlberg
Tfn: 0584-47 32 66

Vakant
Tfn: 0584-47 32 63

Telefontid
Vardagar klockan 8.30-9.30