Laxå kommun
Laxå kommun

Ramundergården

Ramundergården är ett äldreboende i två våningar med totalt 32 lägenheter. På nedre våningen finns det 16 lägenheter för särskilt boende, och på övervåningen är det demensboende med 16 lägenheter.

Ramundergården togs i bruk våren 1997, och ligger centralt mitt i Laxå centrum. Boendet är bemannat dygnet runt. Personalen svarar för omvårdnad, städning, matlagning, tvätt och aktiviteter. Fotvård ombesörjs av en privatpraktiserande fotvårdsterapeut som kommer på regelbundna besök.

För den medicinska vården ansvarar sjuksköterskan. Arbetsterapeuten ansvarar för att de boende får de hjälpmedel de behöver.

Sidansvarig: Maria Löfving

Uppdaterad av: Maria Löfving 2019-07-02 13.51

Ramundergården

Ramundergården

Kontaktuppgifter

Postadress
Laxå kommun
Ramundergården
695 80  Laxå

Besöksadress
Postgatan 17-19, Laxå
Tfn: 0584-47 33 01

Enhetschefer
Anna-Karin Gruffman Arne
Tfn: 0584-47 31 30

Henrik Westerling
Tfn: 0584-47 31 90

Sjuksköterska
Tfn: 0584-47 33 02

Arbetsterapeut
Tfn: 0584-47 32 90

Särskilt boende
Tfn: 0584-47 33 05 eller 47 33 07

Demensboende
Tfn: 0584-47 33 06 eller 47 33 08